Centru Caras Severin

 

Invitație

Centre Comunitare de Învăţare Permanentă – O abordare integrată pentru reducerea disparităţilor economice, sociale şi educaţionale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României

 

Institutul Român de Educaţie a Adulţilor – IREA și Consiliul Local al comunei Obreja, anunță deschiderea Centrului Comunitar de Învăţare Permanentă, înființat în localitatea Obreja, județul Caraș-Severin. Ceremonia de deschidere va avea loc în data de 22 decembrie 2016, la ora 15:00, la Căminul Cultural, Obreja.

 

Puteți descărca fișierul de aici: Invitatie deschidere Centru Obreja-final

 

Evenimentul face parte din proiectul “Centre Comunitare de Învățare Permanentă- O abordare integrată pentru reducerea disparităților economice, sociale și educaționale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României”, demarat de Institutul Româna de Educație a Adulților- IREA, în data de 09.01.2015, prin parteneriat cu Federația Elvețiană petru Educarea Adulților- SVEB, Fundația Româno-Germană și Fundația Centrul de Asistență Rurală-CAR, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Scopul proiectului este de a îmbunătăți accesul la educație pentru adulții dezavantajați din mediul rural, care fac parte din următoarele categorii: persoane cu nivel scăzut al abilităților de bază, nivel scăzut de calificare, șomeri, persoane aflate în risc de sărăcie sau asistate social, minoritățile etnice cu risc de excludere.

Deschiderea primului Centrul Comunitar de Învățare Permanentă din județul Caraș-Severin, este marcată de susținerea unui concert de colinde, susținut de copiii și tinerii Bisericii Baptiste din localitate.

Proiectul îşi propune ca obiectiv general înființarea a 4 Centre Comunitare de Învăţare Permanentă, în judeţele din Regiunea de Vest a ţării, în vederea dezvoltării serviciilor şi programelor educaţionale care vor contribui la dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor. De asemenea, se urmăreşte elaborarea unei strategii de dezvoltare a comunităţii pentru sustenabilitatea centrului şi replicarea acestuia în alte zone rurale din România. Perioada de desfășurare este de 36 de luni, respectiv 9/01/2015 – 9/01/2018. Locaţiile de implemenetare a proiectului sunt comunități rurale din judeţele Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin. Valoarea totală a proiectului este de 247,524.75 CHF, din care asistența financiară este de 222,772.27 CHF.

Institutul Român de Educație a Adulților

Cal. Bogdăneștilor nr.32A, Timișoara

Telefon: 0256 592 960

Email: office@irea.ro

Coord.: Mihai Vilcea

0763 661 036

 

SVEB Oerlikonerstrasse 38, CH-8057, Zürich

FSEA Ch. des Plantaz 11a, CH-1260, Nyon

FSEA Via Besso 84, CH-6900, Lugano-Massagno

T: 0848 333 433 (CHF 0.11/Min.) sveb@alice.ch

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

COMUNICAT DE PRESĂ

Centre Comunitare de Învăţare Permanentă – O abordare integrată pentru reducerea

disparităţilor economice, sociale şi educaţionale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României

 

Institutul Român de Educaţie a Adulţilor – IREA și Consiliul Local al comunei Obreja, anunță deschiderea Centrului Comunitar de Învăţare Permanentă, înființat în localitatea Obreja, județul Caraș-Severin. Ceremonia de deschidere va avea loc în data de 22 decembrie 2016, la ora 15:00, la Căminul Cultural, Obreja.

Puteți descărca fișierul de aici: Comunicat de presă -Obreja- Final (1)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Anunț organizare selectie

Coordonator Centru Comunitar de Învățare PermanentăSpecialist Relații Sociale

Puteți descărca fișierul de aici: Anunț angajare-Coordonator- CCIP

Data publicarii anuntului:

Institutul Român de Educație a Adulților, Timișoara -IREA , împreună cu partenerii SVEB – Federația Elvețiană pentru Educația Adulților, CAR- Centrul de Asistență Rurală și FRG-Fundația Româno–Germană, organizează selecție pentru completarea echipei de implementare a proiectului ,,Centre Comunitare de Învățare Permanentă – O abordare Integrată pentru reducerea disparităților Economice, Sociale si Educaționale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României”,(PF 22), proiect finanțat prin Programul de cooperare Elvetiano-Român, prin granturile Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) respectiv Fondul Tematic pentru Parteneriate si Experti-Schema de grant pentru Parteneriate, pentru urmatoarea categorie de personal:

4 Posturi de Coordonator Centru comunitar de învățare permanentă – Specialist Relații Sociale

Aceste posturi sunt   disponibile în urmatoarele 4 localitati din mediul rural:

 • Teliucul Inferior, judetul Hunedoara,
 • Dezna, judetul Arad,
 • Balinț, judetul Timiș
 • Obreja, județul Caraș- severin

Angajarea se va face pe perioada determinata (în intervalul iunie 2016 – ianuarie 2018.

Sunt încurajate aplicațiile candidaților potriviți profilului indiferent de gen, etnie, naționalitate, vârsta sau orice alt criteriu.

Dosarul de înscriere va conține urmatoarele documente:

 1. CV- format EUROPASS, cu semnătura persoanei care aplică.
 2. Scrisoare de motivatie.
 3. Dovezi ale studiilor  (diploma liceu, alte diplome relevante pentru experienta persoanei care aplica) – copii conform cu originalul, cu semnatura persoanei care aplică.

Vă rugam să trimiteti dosarul de înscriere pâna la data de 15.05.2016, folosind una dintre urmatoarele modalitati:

 • în format electronic, la adresa de email: office@irea.ro
 • direct la secretariatul Institutului Român de Educație a Adulților( IREA), Calea Bogdăneștilor, nr. 32 A, cam 212, Timișoara
 • prin posta la adresa: Str. Mircea cel Batran nr. 76,  sector 5, Bucureşti, cod postal 051112;

Vă rugăm să specificați poziția si localitatea pentru care aplicati! Aplicațiile neconforme cu cerințele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în considerare.

Termen limita de depunere a dosarului de înscriere: 15.05.2016, orele 16.00.

Numai persoanele selectate în urma analizei dosarului de înscriere vor fi contactate (prin telefon sau email) și invitate pentru interviu. 

Persoanele selectate vor fi informate telefonic sau prin e-mail asupra locului în care se vor derula interviurile, pâna cel târziu în data de 17.05.2016, orele 14.00.

 

Detalii privind acest anunț se pot obține la tel: mobil: 0725 225 249, fix: 0256 590 960 persoana de contact: Denisa Lombrea.

 

 • Informatii suplimentare:

Scopul activitatii, cerintele minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care aplică si responsabilitățile postului sunt specificate mai jos:

 • Scopul general al activitatii Coordonatorului Centrului comunitar de învățare permanentăSpecialist Relații Sociale este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor proiectului ”Centre Comunitare de Învățare Permanentă – O abordare Integrată pentru reducerea disparităților Economice, Sociale si Educaționale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României”. Locul în care se va desfășura activitatea este Centrul Comunitar de învățare permanentăînființat în cadrul fiecărei localități mai sus menționate.
 • Cerințe minime
  • absolvent studii medii – studiile superioare reprezintă un avantaj
  • cunoaşterea şi respectarea procesului de dezvoltare de programe educaționale comunitare;
  • capacitatea de a analiza şi structura informaţia;
  • capacitatea de a reflecta în permanenţă asupra procesului şi a sprijini dezvoltarea unor programe educaționale specifice adulților dezavantajați social.
  • cunostinte medii de limba engleza;
  • cunostinte medii in administrarea de programe, secretariat, O.N.G.
  • experiență într-unul dintre domeniile proiectului (management, susținere de activități educative non-formale, de dezvoltare a abilităților de bază a persoanelor dezavantajate social, de petrecere a timpului liber sau alte activități educaționale de suport pentru educația adulților dezavantajați social din mediul rural ) de min. 1 an
  • experienta în utilizarea computerului (pachetul Word, Excel, navigare Internet si comunicare electronică)

 

 • Caracteristici dezirabile:

(calităţi personale, trăsături de personalitate

 • capacitate de comunicare interpersonală;
 • bun organizator;
 • putere de muncă;
 • rezistenţă la stres;
 • capacitatea de a lucra atât singur cât şi în echipă;
 • flexibilitate;
 • adaptabilitate şi prezenţă de spirit;
 • toleranţă;
 • Seriozitate
 • disponibilitate de a se deplasa pe teren
 • capacitatea de a lucra in echipe multidisciplinare
 • abilităţi de rezolvare a conflictelor.

 

 • Responsabilitati majore :
 1. Coordonarea și asigurarea de servicii și programe educaționale către comunitate din punct de vedere profesional și operational , inclusiv să administreze activitatile din cadrul Centrului comunitar de învățare permanentă;

 

 • Responsabilități specifice:
 1. Stimularea și coordonarea unui parteneriat local pentru educație, cu părțile interesate comunitare cheie pentru punerea în aplicare a programelor și a serviciilor educaționale de calitate
 2. Dezvoltarea de servicii și programe educaționale care vor contribui la dezvoltarea socială și economică a comunităților.
 3. Coordonarea personalului și / sau voluntari în cadrul centrului
 4. Pregătirea și punerea în aplicare a unui plan pentru activitățile Centrului comunitar de învățare permanent.
 5. Efectuarea de studii regulate pentru a identifica nevoile de formare în comunitate, atît cele inițiale cât și cele survenite pe parcursul implementării       proiectului.
 6. Contribuie la strategia de dezvoltare a comunității care asigură sustenabilitatea centrului.
 7. Marketing al programelor și serviciilor de sprijin ofereite în cadrul centrului în comunitatea locală.
 8. Este responsabil pentru identificarea, selectia si inregistrarea grupului țintă la nivel comunitar.
 9. Este responsabil pentru monitorizarea participarii grupului tinta la activitățile educaționale livrate în cadrul proiectului
 10. Colecteaza toate mijloacele de verificare privind participarea grupului tintă la activitati.
 11. Realizarea planificarilor si rapoartelor de activitate lunare pentru activitatea desfasurata de Centrul Comunitar de învățare permanentă .
 12. Participă la activităţile de publicitate şi informare în cadrul proiectului contribuind astfel la implementarea planului de comunicare al proiectului.
 13. Participă la elaborarea documentelor necesare pentru Cereriile de Rambursare în cadrul proiectului.
 14. Participa la întalnirile echipei de proiect si la întalnirile de formare din cadrul proiectului.
 15. Este responsabil cu inventarul tuturor echipamentelor și dotărilor din cadrul centrului.
 16. Respecta normele de Protectia Muncii, a securitatii si sanatatii in muncă

 

Avantaje

–         Mediu de lucru prietenos, motivant

–         Program de lucru flexibil

–         Posibilități de formare profesională

 Programul de muncă: 2 ore pe zi, minim 40 de ore pe lună

Mediul de muncă: la birou 90% din timpul de lucru

Deplasări în comunităţile facilitate – 10% din timpul de lucru

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12914857_1215409041832757_1373004357_o 12915104_1215409338499394_610894124_o 12919467_1215409115166083_1690675871_o 12919577_1215409161832745_509559097_o 12919585_1215409251832736_789843528_o 12921874_1215409105166084_2068816031_o 12922416_1215409148499413_2047671413_o 12941164_1215409185166076_10017418_o 12941233_1215409381832723_1106347659_o 12946921_1215409218499406_99308744_o afis ruga 1 afis ruga 2 ch 3 ch 5 ch 6 ch 7 ch 8 ch 10 ch 11 chestionar 1 chestionar 2 pliante 1  pliante 3  pliante 5 ruga 1 ruga 2 ruga 3 ruga 4 ruga 5 ruga 6 ruga 7 ruga 8

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Centru Comunitar Obreja_CS_in curs de amenejare

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Acest material nu reflectă neapărat poziţia Guvernului Elvețian, nici nu implică o responsabilitate din partea acestuia.

Autorii deţin în totalitate responsabilitatea pentru conţinutul acestei publicaţii.