Grupul țintă

Grupul țintă direct al acestui proiect este reprezentat de adulți dezavantajați din cele patru comunități rurale. Ne referim la adulți dezavantajați ca cele din următoarele categorii:

  • nivel scăzut de competețe
  • nivel scăzut de calificare
  • șomeri
  • persoane aflate în risc de sărăcie
  • persoane asistate social
  • minoritățile entice
  • persoane cu risc de excludere

Categoriile menționate de mai sus reprezintă doar câteva dintre persoanele dezavantajate cărora li se adresează proiectul Centre Comunitare de Învățare Permanentă; proiectul însă nu se limitează doar la acestea. În funcție de rezultatele analizei fiecărei regiuni aceste categorii pot varia.

 

Grupul țintă indirect este reprezentat de către:

  • municipalitățile interesate
  • instituțiile culturale
  • școli

Așteptarea comună a partenerilor de proiect este, ca prin funcționarea celor 4 centre comunitare de învățare permanent, să se răspundă în mod flexibil și adaptabil la nevoile de învățare pe tot parcursul vieții ale adulților din regiunile selecționate, și în cele din urmă să contribuim la dezvoltarea economică și socială a comunităților rurale locale.