Motivație

Proiectul este dedicat rezolvării unora dintre problemele rădăcină, menționate mai sus, ajutând persoanele dezavantajate să se integreze și să se adapteze la noile realități, în special provocărilor întâlnite la locul de muncă.

Strategia Comisiei Europene privind educația adulților și învățarea continuă are drept scop garantarea accesului universal și continuu la învățare pentru obținerea sau reînnoirea competențelor necesare pentru o participare susținută la societatea cunoașterii. Ca un stadiu foarte mic în atingerea obiectivului enunțat de strategia comisiei, proiectul dezvoltă pe de o parte, aptitudini ce le sunt necesare adulților dezavantajați care întâmpină dificultăți de adaptare la piața forței de muncă din cauza schimbarea cererilor de locuri de muncă și, pe de de altă parte, dezvoltă metode de lucru pentru integrarea socială și dezvoltarea economică a grupului țintă.