Noutati

Metodologie pentru selectia locatiilor pentru centrele de invatare permanenta

 

A. Criterii urmarite in selectia comunitatilor ce vor beneficia de centrele de invatare permanenta:

 1. Administratia publica sa se implice direct prin acordarea unui sediu si luarea angajamentului de a sustine centrul dupa terminarea prezentului proiect
 2. Interesul membrilor comunitatii de a participa la activitati de invatare/dezvoltare
 3. Identificarea in comunitate sau in preajma ei a unor oportunitati de dezvoltare economica
 4. Semnalarea de catre reprezentantii comunitatii a existentei unor nevoi de invatare/dezvoltare care in prezent nu sunt intalnite de nici o oferta locala
 5. Existenta in comunitate a unor precedente – a unor initiative de dezvoltare comunitara (proiecte, cursuri organizate, activitati de voluntariat etc)
 6. Identificarea in prima instanta a minim 2 persoane din comunitate care ar dori sa se implice in activitatile de zi cu zi ale centrului
 7. Existenta unei colaborari prealabile ale unor reprezentanti locali cu unul din partenerii proiectului (nu constituie criteriu de eliminare)

 

B. Etapele selectiei

 1. Kick-off meeting cu partenerii de proiect pentru stabilirea criteriilor de selectie a locatiilor unde vor lua fiinta centrele de invatare permanenta, precum si stabilirea rolurilor fiecarui partener si a judetului in care va face selectia
 2. Sedinta cu expertii CAR pentru a discuta criteriile de selectie si pentru a trece in revista locatiile in care CAR a desfasurat deja diverse activitati si proiecte, si unde are deja contacte si o baza de colaborare. Aceasta etapa a insemnat trecerea in revista a peste 30 de locatii din judetele Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara
 3. Preselectia a 8 potentiale locatii din baza de date a CAR, pe baza colaborarilor anterioare, cate doua in fiecare judet vizat.
 4. Intalniri realizate de catre reprezentantii CAR cu primarii din cele 8 locatii preselectate. In cadrul intalnirilor au fost prezentate atat oportunitatile oferite de proiect comunitatii si potentialul de dezvoltare a comunitatii prin intermediul programelor desfasurate in cadrul viitorului centru de invatare permanenta, dar si asumarea responsabilitatii sustinerii centrului de catre primarie, inclusiv prin acordarea gratuita a unui sediu pentru centru.
 5. Pe baza discutiilor cu administratiile publice locale, CAR, consultandu-se cu partenerii, a selectat 3 locatii pentru 3 din cele 4 centre de invatare ce urmeaza a fi infiintate prin proiect:
 • Dezna, jud. Arad
 • Bodo, jud. Timis
 • Teliuc, jud. Hunedoara
 • Obreja, jud. Caras-Severin
 1. Incheierea contractelor de parteneriat intre partenerii proiectului si administratia publica locala, unde se specifica obligatiile fiecarei parti, darea in folosinta a spatiului, precum si angajamentul primariei de a sustine centrul dupa terminarea proiectului.
 2. Intalniri ale partenerilor pentru a discuta greutatile pe care le intampina in gasirea locatiei potrivite in judetul Caras-Severin si pentru a identifica noi potentiale locatii apeland la alti parteneri de pe alte proiecte, care ar putea recomandalocalitati potrivite.

 

C. Greutati intampinate in procedura de selectie

 1. Lipsa de angajament a primariilor
 2. Lipsa de interes pentru proiecte de invatare permanenta
 3. Neconstientizarea nevoilor de invatare permanenta si neincluderea acestora pe lista de prioritati de dezvoltare
 4. Schimbarea intelegerilor initiale – de ex primarie care initial si-a exprimat interesul pt proiect, ulterior si-a retras sustinerea.
 5. Schimbarea coordonatorului de proiect

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Anunț organizare selectie

Coordonator Centru Comunitar de Învățare PermanentăSpecialist Relații Sociale

Data publicarii anuntului:

Institutul Român de Educație a Adulților, Timișoara -IREA , împreună cu partenerii SVEB – Federația Elvețiană pentru Educația Adulților, CAR- Centrul de Asistență Rurală și FRG-Fundația Româno–Germană, organizează selecție pentru completarea echipei de implementare a proiectului ,,Centre Comunitare de Învățare Permanentă – O abordare Integrată pentru reducerea disparităților Economice, Sociale si Educaționale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României”,(PF 22), proiect finanțat prin Programul de cooperare Elvetiano-Român, prin granturile Fundatiei pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC) respectiv Fondul Tematic pentru Parteneriate si Experti-Schema de grant pentru Parteneriate, pentru urmatoarea categorie de personal:

4 Posturi de Coordonator Centru comunitar de învățare permanentă – Specialist Relații Sociale

Aceste posturi sunt   disponibile în urmatoarele 4 localitati din mediul rural:

 • Teliucul Inferior, judetul Hunedoara,
 • Dezna, judetul Arad,
 • Balinț, judetul Timiș
 • Obreja, județul Caraș- severin

Angajarea se va face pe perioada determinata (în intervalul iunie 2016 – ianuarie 2018.

Sunt încurajate aplicațiile candidaților potriviți profilului indiferent de gen, etnie, naționalitate, vârsta sau orice alt criteriu.

Dosarul de înscriere va conține urmatoarele documente:

 1. CV- format EUROPASS, cu semnătura persoanei care aplică.
 2. Scrisoare de motivatie.
 3. Dovezi ale studiilor  (diploma liceu, alte diplome relevante pentru experienta persoanei care aplica) – copii conform cu originalul, cu semnatura persoanei care aplică.

Vă rugam să trimiteti dosarul de înscriere pâna la data de 15.05.2016, folosind una dintre urmatoarele modalitati:

 • în format electronic, la adresa de email: office@irea.ro
 • direct la secretariatul Institutului Român de Educație a Adulților( IREA), Calea Bogdăneștilor, nr. 32 A, cam 212, Timișoara
 • prin posta la adresa: Str. Mircea cel Batran nr. 76,  sector 5, Bucureşti, cod postal 051112;

Vă rugăm să specificați poziția si localitatea pentru care aplicati! Aplicațiile neconforme cu cerințele de mai sus sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în considerare.

Termen limita de depunere a dosarului de înscriere: 15.05.2016, orele 16.00.

Numai persoanele selectate în urma analizei dosarului de înscriere vor fi contactate (prin telefon sau email) și invitate pentru interviu. 

Persoanele selectate vor fi informate telefonic sau prin e-mail asupra locului în care se vor derula interviurile, pâna cel târziu în data de 17.05.2016, orele 14.00.

Detalii privind acest anunț se pot obține la tel: mobil: 0725 225 249, fix: 0256 590 960 persoana de contact: Denisa Lombrea.

 

 • Informatii suplimentare:

Scopul activitatii, cerintele minime pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care aplică si responsabilitățile postului sunt specificate mai jos:

 • Scopul general al activitatii Coordonatorului Centrului comunitar de învățare permanentăSpecialist Relații Sociale este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor proiectului ”Centre Comunitare de Învățare Permanentă – O abordare Integrată pentru reducerea disparităților Economice, Sociale si Educaționale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României”. Locul în care se va desfășura activitatea este Centrul Comunitar de învățare permanentăînființat în cadrul fiecărei localități mai sus menționate.
 • Cerințe minime
  • absolvent studii medii – studiile superioare reprezintă un avantaj
  • cunoaşterea şi respectarea procesului de dezvoltare de programe educaționale comunitare;
  • capacitatea de a analiza şi structura informaţia;
  • capacitatea de a reflecta în permanenţă asupra procesului şi a sprijini dezvoltarea unor programe educaționale specifice adulților dezavantajați social.
  • cunostinte medii de limba engleza;
  • cunostinte medii in administrarea de programe, secretariat, O.N.G.
  • experiență într-unul dintre domeniile proiectului (management, susținere de activități educative non-formale, de dezvoltare a abilităților de bază a persoanelor dezavantajate social, de petrecere a timpului liber sau alte activități educaționale de suport pentru educația adulților dezavantajați social din mediul rural ) de min. 1 an
  • experienta în utilizarea computerului (pachetul Word, Excel, navigare Internet si comunicare electronică)

 

 • Caracteristici dezirabile:

(calităţi personale, trăsături de personalitate

 • capacitate de comunicare interpersonală;
 • bun organizator;
 • putere de muncă;
 • rezistenţă la stres;
 • capacitatea de a lucra atât singur cât şi în echipă;
 • flexibilitate;
 • adaptabilitate şi prezenţă de spirit;
 • toleranţă;
 • Seriozitate
 • disponibilitate de a se deplasa pe teren
 • capacitatea de a lucra in echipe multidisciplinare
 • abilităţi de rezolvare a conflictelor.

 

 • Responsabilitati majore :
 1. Coordonarea și asigurarea de servicii și programe educaționale către comunitate din punct de vedere profesional și operational , inclusiv să administreze activitatile din cadrul Centrului comunitar de învățare permanentă;
 • Responsabilități specifice:
 1. Stimularea și coordonarea unui parteneriat local pentru educație, cu părțile interesate comunitare cheie pentru punerea în aplicare a programelor și a serviciilor educaționale de calitate
 2. Dezvoltarea de servicii și programe educaționale care vor contribui la dezvoltarea socială și economică a comunităților.
 3. Coordonarea personalului și / sau voluntari în cadrul centrului
 4. Pregătirea și punerea în aplicare a unui plan pentru activitățile Centrului comunitar de învățare permanent.
 5. Efectuarea de studii regulate pentru a identifica nevoile de formare în comunitate, atît cele inițiale cât și cele survenite pe parcursul implementării       proiectului.
 6. Contribuie la strategia de dezvoltare a comunității care asigură sustenabilitatea centrului.
 7. Marketing al programelor și serviciilor de sprijin ofereite în cadrul centrului în comunitatea locală.
 8. Este responsabil pentru identificarea, selectia si inregistrarea grupului țintă la nivel comunitar.
 9. Este responsabil pentru monitorizarea participarii grupului tinta la activitățile educaționale livrate în cadrul proiectului
 10. Colecteaza toate mijloacele de verificare privind participarea grupului tintă la activitati.
 11. Realizarea planificarilor si rapoartelor de activitate lunare pentru activitatea desfasurata de Centrul Comunitar de învățare permanentă .
 12. Participă la activităţile de publicitate şi informare în cadrul proiectului contribuind astfel la implementarea planului de comunicare al proiectului.
 13. Participă la elaborarea documentelor necesare pentru Cereriile de Rambursare în cadrul proiectului.
 14. Participa la întalnirile echipei de proiect si la întalnirile de formare din cadrul proiectului.
 15. Este responsabil cu inventarul tuturor echipamentelor și dotărilor din cadrul centrului.
 16. Respecta normele de Protectia Muncii, a securitatii si sanatatii in muncă

 

Avantaje

–         Mediu de lucru prietenos, motivant

–         Program de lucru flexibil

–         Posibilități de formare profesională

 Programul de muncă: 2 ore pe zi, minim 40 de ore pe lună

Mediul de muncă: la birou 90% din timpul de lucru

Deplasări în comunităţile facilitate – 10% din timpul de lucru

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ ORGANIZARE SELECTIE COORDONATOR CENTRU COMUNITAR DE ÎNVĂȚARE PERMANENTĂ – SPECIALIST RELAȚII SOCIALE

Institutul Român de Educație a Adulților, Timișoara – IREA, împreună cu partenerii SVEB – Federația Elvețiană pentru Educația Adulților, CAR- Centrul de Asistență Rurală și FRG-Fundația Româno–Germană, organizează selecție pentru completarea echipei de implementare a proiectului ,,Centre Comunitare de Învățare Permanentă – O abordare Integrată pentru reducerea disparităților Economice, Sociale si Educaționale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României”, proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, pentru următoarea categorie de personal:

2 Posturi de Coordonator Centru comunitar de învățare permanentă – Specialist Relații Sociale

Puteți descărca fișierul de aici: Anunț angajare-Coordonator- AR+HD

 

Institutul Român de Educaţie a Adulţilor – IREA deschide pe 13 august, primul Centru Comunitar de Învăţare Permanentă, în localitatea Bodo din judeţul Timiş.

Evenimentul face parte din proiectul „Centre Comunitare de Învățare Permanentă – O abordare integrată pentru reducerea disparităților economice, sociale și educaționale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României”, demarat de Institutul Româna de Educație a Adulților- IREA, în data de 09.01.2015, prin parteneriat cu Federația Elvețiană pentru Educarea Adulților – SVEB, Fundația Româno-Germană și Fundația Centrul de Asistență Rurală – CAR, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

COMUNICAT DE PRESĂ