Obiectivele si componentele proiectului

3 obiective specifice

 • Îmbunatățirea accesului la educație pentru adulții dezavantajați din mediul rural, prin înființarea a 4 Centre Comunitare de Învațare Permanentă din Regiunea de Vest în județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș
 • Dezvoltarea serviciilor și programelor educaționale care vor contribui la dezvoltarea economică și socială a comunităților
 • Elaborarea unei strategii de dezvoltare a comunității pentru sustenabilitatea centrului și replicarea acestuia în alte zone rurale din România

 

6 dimensiuni

 • Transfer de know-how (adaptarea Modelului GO ce descrie metodele și oferă instrumente pentru a promova competențele de bază și totodată utilizarea conceptului Open Learning Spaces – ambele dezvoltate de SVEB)
 • Analiza contextului socio-economic și potentialul de dezvoltare a comunității locale alături de analiza nevoilor educaționale în rândul populației adulte din comunitatea rurală
 • Crearea celor patru centre de învațare pe tot parcursul vietii:
 • Stabilirea parteneriatului local pentru educație
 • Crearea infrastructurii și a mediului de învațare
 • Dezvoltarea serviciilor și a programelor educaționale
 • Formarea de educatori și facilitatori comunitari
 • Furnizarea pilot a ofertei educaționale către grupul țintă
 • Sutenabilitatea și replicarea modelului de centru comunitar de învațare permanentă
 • Strategie de dezvoltare comunitară
 • Promovarea unui model de concept pentru centrele comunitare pentru învățarea pe tot parcursul vieții
 • Management de proiect